Studiegids

nl en

Academische vaardigheden

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Niet bij de hoorcolleges, wel bij de werkcolleges. Bij te veel afwezigheid volgt uitsluiting van dit studie-onderdeel.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In dit college worden algemene basisvaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek aangeleerd: hoe start je een onderzoek en waar vind je de juiste literatuur? En hoe schrijf je dan vervolgens een gefundeerd betoog?
In het college wordt aandacht geschonken aan het schriftelijk en mondeling rapporteren van onderzoek, en het kritisch lezen van wetenschappelijke teksten. Tijdens college wordt soms gebruik gemaakt van het boek uit de collegereeks World Archaeology. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan een archeologische opgraving, waarover ook gerapporteerd moet worden.

Leerdoelen

 • Zelfstandig wetenschappelijke literatuur kunnen zoeken;

 • Een onderzoeksvraagstelling kunnen formuleren;

 • Onder begeleiding gebruik kunnen maken van digitale media en gedrukte bronnen om zo tot beantwoording van een onderzoeksvraagstelling te komen;

 • Onder begeleiding een werkstuk kunnen schrijven;

 • De meest gebruikte reviewtekens kennen;

 • Het werkstuk van een mede-student kritisch kunnen beoordelen;

 • Wetenschappelijke gegevens door middel van een PowerPoint presentatie kunnen presenteren;

 • De technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken kennen, en deze kunnen toepassen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege;

 • Practicum;

 • Excursie.

Toetsvorm

 • Aanwezigheidsplicht (werkcolleges);

 • Opdrachten;

 • Participatie;

 • Presentatie;

 • Review;

 • Excursieverslag.

Toetsvorm deadline

Er gelden verschillende deadlines voor de diverse onderdelen.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Prometheus (2007). ISBN: 978 90 446 1047 5.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.