Studiegids

nl en

Paradoxen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BA3-studenten van andere opleidingen hebben toegang tot deze cursus mits inleidende cursussen wetenschapsfilosofie en taalfilosofie (of een soortgelijke cursus) zijn behaald.
à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Paradoxen als ‘Zeg nooit, nooit’ of ‘Ik lieg’ komen we vaak tegen in het dagelijks taalgebruik. Paradoxen reiken echter veel verder dan grappige woordspelletjes. Zij geven de grenzen van ons redeneervermogen en van ons bevattingsvermogen aan. Op vrijwel alle vlakken van de theoretische wijsbegeerte, d.i. bewustzijnsfilosofie, taalfilosofie, metafysica, epistemologie en de grondslagen van natuurwetenschap en wiskunde, vormen paradoxen een centraal probleem.

In de cursus houden we ons bezig met de volgende onderzoeksvragen: wat is de aard van deze paradoxen? Welk effect hebben ze op wijsbegeerte en wetenschap (gehad)? Waarom komen ze zo vaak voor in de theoretische wijsbegeerte? Zijn ze oplosbaar? Valt er samenhang in de verschillende paradoxen te ontdekken wat betreft oorzaken en mogelijke oplossingen? Aangezien er een flink aantal kwesties onvoldoende opgehelderd is worden studenten nadrukkelijk gestimuleerd zelf onderzoek te doen naar deze fascinerende vragen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Volgen colleges: 39 uur
Voorbereiding colleges (teksten lezen en opdrachten maken): 150 uur Verrichten zelfstandig onderzoek en schrijven paper: 91 uur

Toetsing

  • Actieve deelname (20%): wekelijkse korte opdrachten, lezen van de stof, actief deelnemen aan discussies, presentatie.

  • Eindpaper van ca. 5000 woorden (80%).

Het college heeft aanwezigheidsplicht. Afwezigheid is alleen toegestaan na contact met de docent en met een goede reden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, collegesamenvattingen en literatuur.

Literatuur

  • R.M. Sainsbury, Paradoxes 3rd edition (Cambridge 2009).

  • Overige literatuur wordt tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. B. Karstens

Opmerkingen