Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Volgen van colleges: 14 × 2 uur = 28 uur
Voorbereiding op colleges 14 × 5 uur = 70 uur
Voorbereiding tussentoets: 18 uur
Voorbereiding afsluitende toets: 18 uur
Tussentoet en afsluitende toets: 2 × 3 = 6 uur
Totale studielast: 140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (facultatief), 50%;

  • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen 50%.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, collegesamenvattingen en literatuur.

Literatuur

  • Shafer-Landau, Russ, The Fundamentals of Ethics. New York etc.: Oxford University Press, 2010.

  • Overige literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard, c.q. reader.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

-