Studiegids

nl en

Dutch Painting 1400 – 1950: introduction to the Art History of the Netherlands, Cultuurwetenschap I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voldoende beheersing van het Engels.

Beschrijving

De Nederlandse beeldende kunst geniet internationale faam door kunstenaars als Van Eyck, Pieter Brueghel de Oude, Rembrandt, Frans Hals, Vermeer, Van Gogh en Mondriaan. Deze cursus biedt een overzicht van de Nederlandse schilderkunst van circa 1400 tot en met de twintigste eeuw. Daarbij worden de kenmerken van stromingen en het werk van beroemde kunstenaars en ook belangrijke artistieke ontwikkelingen in hun culturele en wetenschappelijke context geplaatst. De nadruk zal liggen op het analyseren van de stilistische aspecten van belangrijke kunstwerken en op de manier waarop ze kunnen worden geïnterpreteerd.

Leerdoelen

  • De studenten verwerven de vaardigheid om verschillende stromingen en de artistieke ontwikkeling van beroemde meesters te herkennen aan de hand van hun belangrijkste kenmerken. – Studenten leren hoe kunstwerken passen in hun historische en maatschappelijke context en welke invloed die hebben op de mogelijke interpretatie ervan. – De cursus beoogt eveneens de studenten te laten kennismaken met verschillende wetenschappelijke invalshoeken op het gebied van de Nederlandse kunst.

Rooster

Dinsdag 13.00 – 15.00 uur
Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

Hoorcollege ### Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC is 140 uur. – voor de hoorcolleges: 2 uur per week x 12 weken = 24 uur – tijd om de hoorcolleges voor te bereiden: 2 uur per week x 12 = 24 uur – voorbereiding voor de eerste toets: 36 uur – voorbereiding voor de tweede toets: 56 uur.

Toetsing

De stof op blackboard wordt geëvalueerd met twee schriftelijke tentamens, elk bestaande uit vijf open vragen, over kenmerken van het werk van belangrijke meesters, stromingen en artistieke ontwikkelingen. Het eerste tentamen over de kunst uit de 15e en 16e eeuw zal plaatsvinden in de studieweek en maakt 40% van het eindcijfer uit, het tweede tentamen over de kunst vanaf de 17e tot en met de 20ste eeuw zal zijn in december en het bepaalt 60% van het eindcijfer.
Een cijfer lager dan 5 voor elk van de deeltentamens is niet toegestaan. Een 5 voor een deeltentamen kan gecompenseerd worden met een hoger cijfer mits het gemiddelde van beide tentamens tenminste 5.5 is. De deelcijfers zijn maar één jaar geldig. Als na de herkansing het cijfer voor één of twee van de deeltentamens lager is dan 5, dan moet de student in het daaropvolgend jaar beide onderdelen halen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het cursusmateriaal (een digitale reader), de power points van alle colleges en voorbeeldvragen.

Literatuur

Al het cursusmateriaal is te vinden op Blackboard

Aanmelden

Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

docent: mw. Dr. M.E.W. Boers: m.e.w.boers@hum.leidenuniv.nl
Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; dutchstudies@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De eerste toets wordt afgenomen in de studieweek, de tweede toets in de week voor kerstmis. De herkansingen zullen plaatsvinden in januari. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Studenten die voor kerstmis vetrekken en niet terugkeren in het nieuwe jaar moeten er rekening mee houden dat ze de toetsen allebei moeten halen bij de eerste mogelijkheid.