Studiegids

nl en

De leegte van de kruik: het ding bij Heidegger, Ponge en Braque

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor studenten die zijn ingeschreven in de MA Philosophy 60 EC, of de MA Philosophy 120 EC, specialisatie Philosophy of Humanities.

Beschrijving

De revolutie die vanaf het einde van de negentiende eeuw in filosofie, kunst en poëzie plaats vindt, voltrekt zich bij uitstek in de bezinning op onze verhouding tot de dingen. In dit college zal aandacht worden besteed aan zowel de wijsgerige herbezinning op de vraag naar het ding bij Martin Heidegger als op de herbezinning op het ding in de poëzie van Françis Ponge en de schilderkunst van Georges Braque. Het college zal onder meer gelegenheid bieden verschil en overeenkomst na te gaan tussen een poëtische en artistieke benadering van de dingen en een wijsgerige.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus beschikbaar gesteld.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, MA Philosophy 60 EC en 120 EC.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Nader te bepalen.

Toetsing

  • Tussentijds Take home tentamen (50%)

  • Paper en mondeling (50%)

Blackboard

Nee.

Literatuur

  • Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes (Reclam).

  • Martin Heidegger, `Das Ding’, opgenomen in: Heidegger, Vorträge und Aufsätze.

  • Reader met teksten van Ponge (in Nederlandse of Duitse vertaling).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen