Studiegids

nl en

Analytische chemie 1

Vak
2013-2014

De cursus Analytische Chemie 1 verzorgt een algemene inleiding in de analytische chemie en omvat theoretische en praktische aspecten van scheidingsmethoden (principes van chromatografie, extractie, isolatie), foutenbeschouwing en instrumentatie (UV/VIS, gas- en vloeistofchromatografie, fluorescentie).
Doelstellingen van de cursus zijn:

*het opdoen van theoretische basiskennis van verschillende analytische methoden en technieken, *het opdoen van gedegen technische kennis van de apparatuur, *het verkrijgen van inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte analytische techniek, *het inzicht krijgen in de fysisch-chemische eigenschappen van farmaceutische stoffen (“warenkennis”), *het verder ontwikkelen van een analytische denkwijze.

Coordinator

dr. P. Lindenburg

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd (PGO), hoorcolleges in combinatie met practicum.

Literatuur

Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, paperback. Uitgever: Hansen, Pedersen-Bjergaard & Rasmussen. ISBN: 9780470661222