Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Casus Effecten van geneesmiddelen

Vak
2013-2014

De cursus is een vervolg op Inleiding BFW, waarbij aan de hand van een concrete opdracht studenten in aanraking komen met groepen van geneesmiddelen en hun werking. De opdrachten dienen tot zelfstudie naar vooral het aangrijpingspunt van geneesmiddelen en de farmacokinetiek, werking en bijwerking en het therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen.

Coordinator

dr. M. de Graauw

Onderwijsvorm

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

Literatuur

Farmaceutisch Kompas. Dit Farmaceutisch Kompas is ook via internet in te zien.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van hetzelfde boek als bij Thema Effecten van Geneesmiddelen 1.