Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Organische chemie practicum

Vak
2013-2014

Coordinator

Dr. W.T. Fu

Doelgroep

BFW1-LST1

Onderwijsvorm

practicum