Studiegids

nl en

Modern christendom II: Christendom, cultuur en maatschappij 1600-2000

Vak 2012-2013

Toegangseisen

Afgerond college Modern christendom I.

Beschrijving

De collegereeks Christendom, cultuur en maatschappij 1600-2000 (Modern Christendom 2) bestaat uit 2 delen:
1. In Deel 1, Van confessionalisering tot Verlichting (1600-1800), worden belangrijke ontwikkelingen en stromingen in Europa en Noord-Amerika besproken waarbij de relatie tussen christendom, de omringende cultuur en samenleving het uitgangspunt vormt. Onder de thema’s die aan bod komen zijn de volgende: processen van confessionalisering en traditionalisering; Spinoza en de bijbelkritiek; religieus pluralisme en tolerantie; piëtisme, bevindelijkheid en methodisme; apocalyptiek, mystiek en millenarisme; het concept ‘religie’ en de visie op andere religies; de verhouding religie-Verlichting.
2. In Deel 2, Van neo-orthodoxie tot secularisatie (1800-2000), staan belangrijke ontwikkelingen en stromingen in de 19e en 20e eeuw centraal. Aan de orde komen onderwerpen als: de moderne bijbelkritiek; de hype rond de ‘levens van Jezus’; de verhouding geloof-wetenschap; de opkomst van godsdienstgeschiedenis en de vergelijkende godsdienstwetenschap; de rol van de archeologie en de jonge sociale wetenschappen; de houding van conservatieve en fundamentalistische christenen tegenover de moderniteit; de bloei van “revival movements” en evangelicale bewegingen; oecumenische initiatieven; christenen en WO II; secularisatie en evangelicalisme in de latere 20e eeuw.
Bijzondere aandacht ontvangen processen van modernisering, secularisatie en ontkerkelijking die de historische, culturele en sociale context vormen waarin de ontwikkelingen in deze periode zich voordoen.

Leerdoelen

Studenten zijn bekend met belangrijke ontwikkelingen en figuren uit de geschiedenis van het westers christendom. Zij zijn in staat fundamentele thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen. Zij hebben geleerd om primaire bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren. Op basis daarvan kunnen zij zelfstandig nader onderzoek verrichten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Het college is een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van de verplicht te lezen literatuur. Deze literatuur dient als leidraad voor het college.

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 5 ects =140 uur.

  • volgen van college: 24 uur – bestuderen van de verplichte literatuur + voorbereiden wekelijkse opdracht: 48 uur – voorbereiding schriftelijk tentamen: 68 uur

Toetsing

  • aanwezigheid op college verplicht – tijdige inlevering van de wekelijks in te dienen opdrachten (40%) – schriftelijk tentamen met enkele essayvragen over de opgegeven literatuur en de collegestof (60%)

Elke week wordt door alle deelnemers een opdracht met betrekking tot de opgegeven literatuur in BB ingeleverd.

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

verplicht:

Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Allen Lane 2009; of latere druk).
De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt.
Het college alsook de opgave van de verplichte lectuur zijn gebaseerd op de Engelse editie (= Penguin pb 2010).

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. E.G.E. van der Wall.