Studiegids

nl en

Strategic Management

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Geadviseerd wordt om eerst de vakken Business and Entrepreneurship en Marketing Management te volgen.

Beschrijving

In een turbulente wereld is het van belang dat managers en ondernemers maar ook juristen de juiste kennis en competenties hebben om ondernemingen permanent aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het succes van vandaag betekent niet automatisch het succes van morgen. Sociaal-culturele, politieke, technologische en economische trends beïnvloeden voorkeuren van klanten, evenals het gedrag van concurrenten. Een concurrentievoordeel is daarmee altijd tijdelijk, waardoor ondernemingen constant in beweging moeten zijn.

Dit vak behandelt het conceptueel kader van strategisch management. Er wordt ingegaan op visie en doelstellingen van ondernemingen, de zoektocht naar daadwerkelijke onderscheidende marktproposities en ‘begeerlijkheid’ van ondernemingen, de structuur van bedrijfstakken en markten, evenals de (veranderende) rol van ondernemingen daarin. Nadruk ligt op theoretische kennis en praktische oefening ten aanzien van succesvolle implementatie van strategieën van ondernemingen in velerlei sectoren, zowel nationaal als internationaal.

Leerdoelen

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van (theoretische) strategisch management modellen;

 • inzicht in complexe marktstructuren en bedrijfstakken, evenals de rol van specifieke ondernemingen daarin;

 • analyseren en kunnen formuleren van succesvolle bedrijfsstrategieën;

 • koppelingen kunnen maken vanuit strategisch management naar (relevante) juridische thema’s.

Rooster

http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/bachelor/roostersenaanmelding/roosters-aanmelding.html.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. J.A.A. Adriaanse en gastdocenten (wordt later definitief bekend gemaakt)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van betreffende hoofdstukken per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: wordt later definitief bekendgemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden cases

Andere onderwijsvorm(en)
Project; toelichting volgt via Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit vraagstukken en open vragen. Dit tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

Het schrijven van een strategisch plan. Dit plan telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Anthony E. Henry – Understanding Strategic Management – Oxford University Press, second edition, 2011.

(Actuele) wetenschappelijke en managementartikelen

Aanmelden

Via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. N.J.C. van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: ma. t/m vrij. 09.00-17.00 uur

 • Telefoon: 071-527 7851

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8574

 • E-mail: Bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.