Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Psychologie en Wetenschap

Vak
2013-2014

Beschrijving

In deze cursus wordt ten eerste een inleiding gegeven in de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen binnen de klassieke wetenschapsleer. Hierbij gaat het over de vraag hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt. Ten tweede wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende vormen van redeneren die binnen (en buiten) de wetenschap gebruikt worden, de verschillende fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, en de verschillende manieren waarop mensen elkaar proberen te overtuigen. Er zal ook aandacht worden gegeven aan fraudegevallen in de wetenschap en ethische vraagstukken rond het meedoen met experimenten.

Leerdoelen

Kennis en inzicht:

  • Kennis en inzicht in de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis

  • Kennis en inzicht in de manier waarop wetenschap zich heeft ontwikkeld, aan de hand van historische voorbeelden

  • Kennis van de belangrijkste redeneervormen die in de wetenschap en daarbuiten worden gebruikt

Toepassing van kennis en inzicht:

  • Beginnende vaardigheid in het analyseren en begrijpen van logische redeneringen en de fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen

  • Vaardigheid in het kunnen herkennen van de verschillende manieren van overreding (overtuiging, retorica).

Rooster

Psychologie en Wetenschap (2013-2014):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige psychologiestudenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Zeven hoorcolleges en vier werkgroepbijeenkomsten

De hoorcolleges

De cursus bestaat uit zeven hoorcolleges. De eerste vier colleges behandelen stof uit What is this thing called Science? en Critical Thinking met betrekking tot wetenschapsleer. De overige drie colleges gaan over Critical Thinking (met name over drogredenen) en een laatste college over vragen van studenten.

De werkgroepen

Er zijn vier werkgroepbijeenkomsten. Deze lopen parallel met de eerste vier colleges. In de werkgroepen worden onderwerpen besproken uit de wetenschapsleer en de logica die daarbij gebruikt wordt. Een werkgroep bestaat uit één docent en maximaal 24 studenten (twee samengevoegde tutorgroepen). Elke werkgroep komt wekelijks bijeen. Voor iedere student zijn er dus in totaal vier bijeenkomsten. Aanwezigheid is verplicht en studenten krijgen een beoordeling die meetelt bij het eindcijfer.
Met behulp van de toetsvragen wordt bij elke bijeenkomst kennis en inzicht over de betreffende hoofdstukken getoetst. De docenten beoordelen de antwoorden in termen van voldoende of onvoldoende. Voor de combinatie van deelname en beantwoording van de toetsvragen wordt een cijfer toegekend. Informatie over de berekening van dit cijfer staat in het werkboek.

Toetsing

De stof voor het tentamen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal, zoals aangegeven door de docent en collegestof, zoals aangegeven door de docent. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Het werkgroepcijfer telt voor 30% mee in het eindresultaat.

Compensatie tussen deelcijfers: Het ene deelcijfer moet minimaal 5.00 zijn om gecompenseerd te worden door een hoger tweede deelcijfer. Het eindcijfer wordt afgerond op hele en halve cijfers, met uitzondering van de 5.50. Voor het toekennen van een 5.00 òf een 6.00 als eindresultaat geldt: ≥ 4.75 en < 5.50 wordt afgerond naar 5.00; ≥ 5.50 en < 6.25 wordt afgerond naar 6.00.

Blackboard

Het werkboek voor de werkgroepen zal voor het begin van de cursus op blackboard verschijnen.

Literatuur

  • Chalmers, A. F. (2003). What is this thing called Science? (3rd edition). Open University Press (McGraw-Hill). ISBN (pbk) 0 335 20109

  • Moore, B. N. & Parker, R. (2011). Critical Thinking (10th edition). McGraw-Hill. ISBN 978-0078038280

  • Werkboek voor de werkgroepen: via Blackboard.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact

Prof. dr. F. van der Velde
Kamer 2B10
Tel: 071-5273637
E-mail: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl