Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voltijdstudenten kunnen een keuze maken voor het volgen van de cursus in het derde blok (Periode 1 IBV) of in het vierde blok (Periode 2 IBV) van het tweede semester.

Vrijstelling

Vrijstellingen voor IBV worden alleen verleend aan studenten die zelf als docent sociale vaardigheden en/of communicatievaardigheden doceren op HBO/WO niveau, met een relevante werkervaring van ten minste 2 jaar, ter grootte van ten minste 0.5 voltijd aanstelling.

Overige werkervaring of andere vooropleidingen geven geen aanleiding tot toekennen van een vrijstelling IBV.
Indien men meent voor een vrijstelling voor IBV in aanmerking te komen, dient de aanvraag vóór 1 november 2013 bij de Onderwijsbalie ingeleverd te zijn.

Beschrijving

In de cursus Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden komt de psycholoog in spé nadrukkelijk als ambachtsman/vrouw en als persoon naar voren. Waar elders in de studie de nadruk ligt op de kenniscomponent, gaat het hier om het hanteren van zichzelf als professioneel instrument in interpersoonlijke relaties. De cursus zal daarom betrekking hebben op aanleren van een algemene set basisvaardigheden, namelijk vaardigheden in het reflecteren en het bijsturen van het eigen gedrag. Daarnaast komt een beperkte set specifieke basisvaardigheden aan bod:

 • Elementaire gesprekstechnieken: doorvragen, samenvatten, parafraseren, reflecteren, etc.

 • Feedbackvaardigheden: geven en ontvangen van constructieve feedback

 • Besluitvorming: meningsvorming en beïnvloeding in groepscontext

 • Leidinggeven: directiviteit en samenwerking in projecten

Leerdoelen

De cursus Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden heeft als doel studenten te trainen in:

 • Het adequaat kunnen observeren en waarnemen van personen, situaties en relaties

 • Het adequaat kunnen toepassen van vaardigheden om eigen doelen te bereiken

 • Het flexibel kunnen toepassen van deze vaardigheden in verschillende contexten, waaronder reële beroepssituaties

 • Het adequaat kunnen reflecteren op het eigen gedrag en dat van de ander

Rooster

Voor de inschrijving, zie de paragraaf ‘aanmelden’ onderaan deze pagina.

Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (2013-2014):

Handzamer rooster

Onderwijsvorm

Voltijd

De cursus duurt 6 weken en bestaat voor alle deelnemers uit verplichte bijeenkomsten op donderdag (zowel ochtend als middag) en de vrijdagochtend. Na week 5 van de cursus schrijft de student een afrondende metareflectie en is er een individueel eindgesprek. Per week dienen studenten twee dagen aan de cursus te besteden.

Let op: Bij alle werkgroepen en werkcolleges van IBV is aanwezigheid verplicht. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor andere verplichte vakken, noch voor tentamens. Kies op grond daarvan de onderwijsperiode!

De vaardigheden worden aangeleerd in een combinatie van werkvormen:

De eerste 5 weken zijn er gezamenlijke werkcolleges over de theoretische achtergronden over de stof van die week (op donderdagochtend). Aansluitend volgen steeds twee practicumbijeenkomsten (2 dagdelen van ongeveer 3,5 uur per week door een docent begeleid, op donderdagmiddag en vrijdagochtend). Zelfstandig worden oefeningen uitgevoerd in het in het Skills-lab (aan een PC) gedurende ca. 2 uur per week aan de hand van video-opdrachten met vragen. Daarnaast is er elke week leeswerk en en zijn er schriftelijke reflectieopdrachten aan de hand van gerichte opdrachten en vragen. Halverwege de cursus is er daarnaast een individueel gesprek met de werkgroepbegeleider(s) over de vorderingen. Na de 5e week schrijft de student een metareflectie en is er in week 6 een afsluitend individueel gesprek met de werkgroepbegeleider(s).

Let op: in periode 2 is er door de feestdagen (Hemelvaart) een onderwijsvrije IBV week (dit is week 22-2014). IBV zal door deze onderwijsvrije week dus een week later eindigen.

Deeltijd

Er zal in beide periodes een groep voor deeltijdstudenten starten. Deze cursus duurt 6 weken en bestaat voor alle deelnemers uit verplichte bijeenkomsten op zowel de maandagavond als de dinsdagavond. Per week dienen studenten twee dagen aan de cursus te besteden.

Let op: bij alle werkgroepen is aanwezigheid verplicht. Voor de hoorcolleges geldt aanwezigheidsplicht, dan wel het volledig bekijken van de online videoregistratie. Het eventueel online bekijken van de video registratie geldt enkel en alleen voor deeltijders. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor andere verplichte vakken, noch voor tentamens. Kies op grond daarvan de onderwijsperiode!

De vaardigheden worden aangeleerd in een combinatie van werkvormen:

De eerste 5 weken zijn er gezamenlijke werkcolleges over de theoretische achtergronden over de stof van die week (op donderdagochtend). Aansluitend volgen steeds twee practicumbijeenkomsten (2 dagdelen van ongeveer 3,5 uur per week door een docent begeleid, op maandagavond en dinsdagavond). Zelfstandig worden oefeningen uitgevoerd in het in het Skills-lab (aan de PC) gedurende ca. 2 uur per week aan de hand van video-opdrachten met vragen. Daarnaast is er elke week leeswerk en zijn er schriftelijke reflectieopdrachten aan de hand van gerichte opdrachten en vragen. Halverwege de cursus is er daarnaast een individueel gesprek met de werkgroepbegeleider(s) over de vorderingen. Na de 5e week schrijft de student een metareflectie en is er in week 6 een afsluitende bijeenkomst en een individueel gesprek met de werkgroepbegeleider(s).

Let op: in periode 2 is op maandag 5 mei Bevrijdingsdag. Die week zullen de deeltijdwerkgroepen eenmalig plaatsvinden op dinsdagavond en woensdagavond.

Toetsing

Beoordeling van de participatie en progressie qua vaardigheden van de student in de cursus en gebleken vermogen tot integratie van theorie en praktijk in de verslagen. Bij onvoldoende deelname en voortgang moet de gehele cursus opnieuw worden doorlopen.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Uitgebreide informatie over de cursus, opdrachten, en een deel van de literatuur worden via Blackboard verstrekt. Je wordt voor Blackboard aangemeld door de staf van IBV (je kunt je hier dus niet zelf voor inschrijven).

Literatuur

 • Print-outs van de via Blackboard aangeboden elektronische documenten (o.a. literatuur over wetenschappelijk interviewen & persoonlijke ontwikkeling)

 • Aangeboden tijdens de cursus in het Computer Skills Lab: GeVat3 basistraining in Professionele Gespreksvoering (J. Adema, K.van der Zee, P.R. Fokkinga, E.J.A. Bakker)

Aan te schaffen literatuur:

 • Remmerswaal (11de herziene druk, 2013) Handboek Groepsdynamica [is verkrijgbaar bij Labyrint] (eerdere versies zijn niet bruikbaar).

Boekenbalie

Het boek is tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats samen met de algemene aanmelding voor de overige vakken van dit semester.

Voltijdstudenten kunnen een keuze maken voor het volgen van de IBV cursus binnen het 2e semester in blok 3 of blok 4. Er wordt gewerkt met één aanmelding. Alle werkgroepen lopen parallel, op dezelfde werktijden. De verdeling van de studenten over werkgroepen gebeurt na sluiting van de inschrijving en gebeurt door de staf van IBV. Omdat geleerd wordt over het groepsproces in nieuwe groepen zullen de groepen niet op naam of persoonlijke voorkeur samengesteld worden. Kies de periode zodanig dat je geen enkele overlap hebt met andere vakken/tentamens in verband met verplichte IBV aanwezigheid. Er worden geen uitzonderingen gemaakt!

Raadpleeg voor inschrijving voor deze cursus eerst de inschrijfwijzer

Contact

 • Mw. Drs. E. Bohnen (algemene coördinatie, studentzaken zoals vrijstellingen en presentie)
  Kamer 3B49
  Tel: +31 (0)71 527 3381
  E-mail: bohnen@fsw.leidenuniv.nl

 • Drs. B.F.F. Vos (algemene coördinatie, logistiek en groepsindeling)
  Kamer 2B43
  Tel: +31 (0)71 527 6458
  E-mail: b.f.f.vos@fsw.leidenuniv.nl