Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Bio- en Neuropsychologie

Vak
2013-2014

Beschrijving

Bio- en Neuropsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem. Daarnaast is er aandacht voor de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en/of neurologische stoornissen. De verkregen kennis is van groot belang voor veel disciplines binnen en buiten de psychologie, zoals de klinische (neuro)psychologie, cognitieve psychologie, (gedrags)neurologie en de psychiatrie.

Leerdoelen

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • anatomie van het zenuwstelsel

  • communicatie tussen zenuwcellen

  • de ontwikkeling en plasticiteit van het zenuwstelsel

  • beweging

  • slapen en waken

  • emotie en stress

  • leren en geheugen

  • cognitieve functies

  • psychologische en neurologische stoornissen

  • onderzoeksmethoden van de Bio- en Neuropsychologie

De leerdoelen zijn:

(1) het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem.

(2) kennismaking met de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en/of neurologische stoornissen.

Rooster

Bio- en Neuropsychologie (2013-2014):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Acht hoorcolleges en vier verplichte werkgroepbijeenkomsten:
1. neuropsychologisch onderzoek
2. functionele neuroanatomie
3. neuropsychologie van het kind
4. neuropsychiatrie

De eerste vier hoorcolleges zijn voornamelijk gericht op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem (leerdoel 1). De laatste vier hoorcolleges richten zich op het verkrijgen van inzicht in de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en neurologische stoornissen (leerdoel 2). Alle werkgroepen, en met name de werkgroep ‘functionele neuroanatomie’, zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem (leerdoel 1). De overige werkgroepen richten zich ook op de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en/of neurologische stoornissen (leerdoel 2).

Toetsing

Tentamen met meerkeuzevragen over zowel het boek (H 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 en 15) als de hoorcolleges. Daarnaast zijn er vier opdrachten die voorafgaand of na afloop van de werkgroepen worden gegeven. De studenten worden voor elke opdracht (vier in totaal) beoordeeld met een onvoldoende (0 punten), voldoende (2 punten), of goed (3 punten). Op basis hiervan wordt een samengesteld cijfer gegeven. De studenten kunnen maximaal 12 punten halen. Dit wordt met een 10 becijferd. De overige cijfers worden naar verhouding berekend.

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (70%; cijfer minimaal 5) en een gemiddeld ‘cijfer’ van de vier verplichte opdrachten (30%; cijfer minimaal 5). Daarnaast is aanwezigheid bij de werkgroepen verplicht. Bij het missen van één werkgroep dient er een vervangende opdracht te worden gemaakt. Let op: het missen van een werkgroep is alleen toegestaan met een geldige reden (e.g. ziekte).

Vak gehaald = tentamen voldoende (cijfer minimaal 5) + werkgroepaanwezigheid voldoende (4 werkgroepen gevolgd, of 3 werkgroepen en 1 vervangende opdracht) + werkgroepopdrachten voldoende (cijfer minimaal 5) en het gewogen gemiddelde 5.5 of hoger.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Voor informatie: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

Kalat, J.W. (2012). Biological Psychology (11th edition, International Edition). Wadsworth/Cengage Learning. ISBN-10: 1-111-83952-2

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Mw. Dr. K. van der Hiele
Kamer: 2A05A
Tel.: 071-5276642 (maandag en vrijdag)
E-mail: Biopsy@fsw.leidenuniv.nl