Studiegids

nl en

Cognitieve Ergonomie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse en de Bachelor 2-cursus Consciousness met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De cursus is een inleiding in hoe fundamentele kennis van cognitieve psychologie wordt toegepast in moderne omgevingen. De cursus bestudeert eerst de methodologische problemen van toepassing van cognitieve psychologie. Vervolgens zijn er colleges over het ontwerpen en het gebruik van complexe automatiseringssystemen en het internet, problemen rondom beslissingen, stress, en transport (verkeer, luchtvaart), en het ontwerpen ten behoeve van de ouder wordende mens. In de projectgroepen worden drie verschillende onderwerpen bestudeerd. Groepsleden moeten een analyse maken van een probleem (bijv. een ontwerp, een ongeluk) en voorstellen doen voor verbeteringen. Ze rapporteren over deze bevindingen in een plenaire sessie en in een individueel projectverslag. Ten slotte moeten de studenten een essay schrijven over één van de in de cursus behandelde onderwerpen.

Leerdoelen

The main objectives of this course are:

  • students will acquire a basic knowledge of the areas of application of psychological and anthropometric theories with special attention to cognitive processes and their impact on the working environment;

  • students will learn basic skills to analyse ergonomic problems and to provide practical solutions based on their theoretical knowledge.

Rooster

Cognitieve Ergonomie (2013-2014):

Onderwijsvorm

11 hoorcolleges en 4 projectgroepbijeenkomsten met presentaties

Toetsing

Het tentamen bestaat uit plm. 10 open vragen, waaruit studenten er 4 moeten kiezen. Het betreft een open-boek tentamen. Met het tentamen wordt Doelstelling 1 getoetst. Doelstelling 2, het ontwikkelen van praktische oplossingen voor ergonomische problemen, wordt getoetst door middel van de individuele projectverslagen en het werkstuk. Het eindcijfer wordt bepaald door:

  • Tentamen (40%)

  • Werkstuk (30%)

  • 3 individuele projectgroep rapporten (30%)

NB:

  • Deelname aan het eindtentamen is alleen mogelijk na het doorlopen hebben van de cursus.

  • Bijwonen van de projectgroepbijeenkomsten is verplicht.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Voor de cursus is een Blackboardmodule.

Literatuur

Wickens, C.D., Lee, J.D., Liu, Y., & Gordon Becker, S.E. (2004). Introduction to Human Factors Engineering. London: Pearson. Paperback

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Dr. S. Akerboom
kamer 2B26
Tel: 071-5273629
E-mail: akerboom@fsw.leidenuniv.nl