Studiegids

nl en

Vertalen Engels-Nederlands

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Beschrijving

Het is een wijdverbreid misverstand dat iedere moedertaalspreker van het Nederlands die een redelijke kennis heeft van het Engels automatisch een goede vertaler is. Het doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met een aantal tekstsoorten en vertaalproblemen waar een vertaler in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Tijdens de werkgroepen bespreken we de vertalingen en redigeeropdrachten die u thuis heeft voorbereid. Daarnaast geven studenten een presentatie van de vertaalproblemen die zij zijn tegengekomen bij het vertalen van de huiswerkopdrachten. Het schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus bestaat uit het vertalen van een of meerdere teksten.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in het vertalen van redelijk complexe Engeltalige teksten (die echter geen specialistische terminologie of jargon bevatten) met behulp van woordenboeken en thesauri;

  • Vaardigheid in het redigeren van Nederlandse teksten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

  • 28 uur: het volgen van college;

  • 28 uur: het bestuderen van de verplichte literatuur;

  • 224 uur: het voorbereiden van het tentamen, voornamelijk door het maken van (al dan niet in te leveren) vertaalopdrachten.

Toetsing

  • Vertaaltentamen (60%)

  • Gemiddelde cijfer van twee vertalingen, ingeleverd tijdens de cursus (40%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

  • Reader Introduction to Translation English to Dutch. Blackboard.

  • Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor “Studeren à la carte“http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor “Contractonderwijs“http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten worden geacht in het bezit te zijn van een woordenboek Engels-Nederlands.