Studiegids

nl en

Inleiding Vertaalwetenschap

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

“Beautiful translations are like beautiful women, that is to say, they are not always the most faithful ones.” Wat men ook moge denken van deze (al dan niet serieus bedoelde) vergelijking tussen mooie vrouwen en mooie vertalingen door de Britse literatuurcriticus en cultuurfilosoof George Steiner, dit citaat geeft een illustratie van de discussie over “vrij” en “letterlijk” vertalen die al eeuwen wordt gevoerd. Vertaalwetenschappers, recensenten en – uiteraard – vertalers zelf hebben zich dikwijls gebogen over de vraag of het beter is vrij of letterlijk te vertalen. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met een letterlijke respectievelijk vrije vertaling? Dit is slechts een van de vele fascinerende vragen die wij in deze cursus zullen bespreken. In deze cursus komt een breed scala aan vertaalwetenschappelijke vraagstukken aan bod. Daarnaast beoogt de cursus studenten een overzicht te bieden van de geschiedenis van vertaalwetenschap, verschillende vertaaltheorieën en -benaderingen. Sommige vertalers zijn van mening dat het niet nodig is om ook maar iets van vertaalwetenschap of vertaaltheorieën te weten; je hoeft immers ook niet te weten hoe een motor in elkaar zit om te kunnen autorijden. Men zou echter ook kunnen betogen dat wanneer vertalers bewuster zijn van de keuzes die zij (kunnen) maken tijdens het vertalen, zij een betere vertaling zullen afleveren – of het nu gaat om een roman, een gedicht of een juridisch document. Om die reden beperkt deze cursus zich niet tot vertaaltheorie alleen; tijdens de werkgroepen zullen we ook diverse methoden en benaderingen loslaten op verschillende teksten.

Leerdoelen

 • Leerdoel 1: kennis van belangrijkste vertaaltheorieën en vertaalwetenschappelijke benaderingen;

 • Leerdoel 2: vermogen om kritisch te kunnen reflecteren op verschillende vertaaltheorieën;

 • Leerdoel 3: vermogen de besproken methoden en strategieën toe te passen

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten die meer dan drie werkgroepen missen kunnen niet deelnemen aan het tentamen.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur

 • 28 uur: het volgen van college;

 • 56 uur: het bestuderen van de verplichte literatuur;

 • 56 uur: het voorbereiden van het tentamen en het maken van opdrachten.

Toetsing

 • tentamen met o.a. essay-vragen (50%)

 • schriftelijke opdrachten (50%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Reader An Introduction to Translation Studies. Blackboard

 • Munday, J. (2012). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London/New York: Routledge.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor “Studeren à la carte“http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor “Contractonderwijs“http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.