Studiegids

nl en

Tekstanalyse

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Koreaans taalprogramma t/m BA 2 met goed gevolg afgerond hebben.

Beschrijving

Het cursorisch lezen en bespreken van (populair) wetenschappelijke Koreaanstalige teksten die in het verlengde liggen van de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens Seminar 3. Naast de inhoud, gaat de aandacht verder naar de argumentering, de stijl van de gelezen teksten. Door niet enkel de inhoud maar ook de tekst als tekst te analyseren, worden studenten vertrouwd gemaakt met de geplogenheden van wetenschappelijk argumenteren in het Koreaans.

Leerdoelen

 • het vertrouwd maken van studenten met (populair) wetenschappelijke schrijfstijlen en de daarmee gepaard gaande taalconventies;

 • het vergroten van het vocabulaire rond een specifiek (populair) wetenschappelijk thema;

 • het introduceren van actuele maatschappelijke onderwerpen en de (evt. nieuwe) concepten die daarbij opgang maken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Volgen van college (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Voorbereiden van college bestuderen en schrijven van commentaar (8 uur p.w. x 13 weken): 104 uur

 • Voorbereiden presentatie: 10 uur (bovenop reguliere voorbereiding college)

 • Totale studielast: 140 uur

Toetsing

 • Wekelijks korte schriftelijke beschrijving en samenvatting van de gelezen tekst: 60%

 • Mondelinge duo-presentatie kritisch omgang met zowel tekst als inhoud centraal staan: 20%

 • Actieve deelname aan het college: 20%

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor aanleveren van leesmateriaal en inleveren van opdrachten.

Literatuur

De te lezen teksten worden via blackboard aangeleverd.

Aanmelden

uSis.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster