Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Synthetic Organic Chemistry

Vak
2013-2014

Strategieën voor de synthese van in gebruik zijnde of nieuw ontwikkelde medicijnen worden besproken; retro-synthetische analyse, beheersing van stereo-en regioselectiviteit, invoeren en modificeren van functionele groepen, gebruik van beschermende groepen.