Studiegids

nl en

Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid

Vak
2013-2014

Omschrijving

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn bijvoorbeeld: mobiliteit op de weg en marktwerking in de ziekenhuiszorg. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepjes van drie en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar van Economie, Bestuur en Management samen.

Leerdoelen

  1. Na afronding van het vak heeft de student inzicht in een actueel economisch-bestuurlijk vraagstuk.
    1. De student kan zelfstandig een analyse maken van een economisch-bestuurlijk vraagstuk aan de hand van zowel economische als beleidswetenschappelijke theorieën.
    2. De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van beleidsrelevante informatie.

Rooster

nnb

Onderwijsvorm

Dit vak begint met een hoorcollege waarin de economische en de beleidswetenschappelijke theorie worden ingeleid en waarin de opdracht wordt uitgelegd. Vervolgens komen de studenten wekelijks in werkgroepen bijeen om de voortgang van hun werkstukken te bespreken. Deelname aan de werkcolleges is voor studenten bestuurskunde verplicht.

Toetsing

Paper

Blackboard

In dit vak wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

-B.E. Baarsma, C.C. Koopmans en J.J.M. Theeuwes (2010), Beleidseconomie. Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen, Amsterdam: Pallas Publications.
-J.W. Kingdon (2011) Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman.
-Aanvullende literatuur afhankelijk van het onderwerp van het werkstuk.
De overige literatuur voor dit vak is te vinden op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Onderwijsbureau Bestuurskunde
Schouwburgstraat 2, Kamer A0.02, tel. 071-527 3402, maandag, woensdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. E-mail: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 7756, dagelijks tussen 9 en 12 uur. E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Coördinator:
dr. O. L. van Vliet
Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden
E-mail: o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-527 8551

Spreekuur docent: 2 uur. Afspraken met de docenten voor spreekuren worden ingeroosterd door het secretariaat van economie. Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B2.07. Tel. 071 – 527 7756. Email: economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.