Studiegids

nl en

Muziek: Practicum musicae 2: instrumentaal of vocaal keuzevak (klassiek of jazz)

Vak 2014-2015

Toegangseisen

Je moet met succes het keuzevak Practicum Musicae 1 hebben afgesloten (zowel praktisch als theoretisch). Het afsluitend examen PM 1 is tevens toelatingsexamen PM 2.

Beschrijving

Practicum Musicae (PM) 2 is een instrumentaal of vocaal keuzevak dat na twee semesters wordt afgesloten. Bij het goed afsluiten van PM 2 kan de student doorgaan met PM 3. PM 2 bestaat – voor de duur van een geheel studiejaar – uit de volgende drie onderdelen:
1. Individuele instrumentale/vocale les van vijftig minuten per week van een docent van het Koninklijk Conservatorium (10 EC),
2. Het college Elementaire Muziektheorie 2 (EMT): 100 minuten per week (5 EC), en
3. Naast de lessen volgend de studenten Klassiek correpetitie. Dit zijn lessen waarin de student begeleid wordt door een pianist van het KC. Deze lessen zijn in overleg met de docent in te richten en duren gemiddeld 25 minuten per week.
NB: er wordt geen Lichte Muziek gedoceerd aan het KC.
NB2: studenten moeten zich realiseren dat de docenten op het KC op het hoogste niveau lesgeven en daarom ook passende inzet verwachten.

Rooster

Eerste en tweede semester. De lessen vinden plaats op het KC (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag). De individuele lessen zijn op afspraak met de docent. De lessen EMT worden op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten worden hiervoor ingeroosterd.

Onderwijsvorm

Instrumentale/vocale les is individueel, EMT is een werkgroep.

Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. DIt examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.
EMT 2 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.
NB: studenten kunnen het praktische deel van het keuzevak alleen afsluiten indien het theoretische gedeelte (EMT 2) met een voldoende is afgesloten!

Aanmelden en informatie

Annemarie Kosten-Dür

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten