Studiegids

nl en

Muziek: Practicum musicae 3: instrumentaal of vocaal keuzevak (klassiek of jazz)

Vak 2014-2015

Toegangseisen

Je moet met succes het keuzevak Practicum Musicae 2 hebben afgesloten (zowel praktisch als theoretisch). Het afsluitend examen PM 2 is tevens toelatingsexamen PM 3.

Beschrijving

Practicum Musicae (PM) 3 is een instrumentaal of vocaal keuzevak dat na twee semesters wordt afgesloten. PM 3 bestaat – voor de duur van een geheel studiejaar – uit de volgende onderdelen:
1. Individuele instrumentale/vocale les van vijftig minuten per week van een docent van het Koninklijk Conservatorium (15 EC).
2. Naast de lessen volgend de studenten Klassiek correpetitie. Dit zijn lessen waarin de student begeleid wordt door een pianist van het KC. Deze lessen zijn in overleg met de docent in te richten en duren gemiddeld 25 minuten per week.
Bij PM 3 hoort geen apart vak muziektheorie.
NB: er wordt geen Lichte Muziek gedoceerd aan het KC.
NB2: studenten moeten zich realiseren dat de docenten op het KC op het hoogste niveau lesgeven en daarom ook passende inzet verwachten.

Rooster

Eerste en tweede semester. De lessen vinden plaats op het KC (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag). De individuele lessen zijn op afspraak met de docent.

Onderwijsvorm

Instrumentale/vocale les is individueel.

Toetsing

PM 3 wordt afgesloten met een openbaar examen. DIt examen duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.

Aanmelden en informatie

Annemarie Kosten-Dür

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten