Studiegids

nl en

Epistemologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De epistemologie is de tak van de filosofie die kennis als haar onderwerp heeft: haar aard en omvang, haar bronnen en veronderstellingen, en de betrouwbaarheid van kennisclaims. In deze cursus worden de voornaamste thema’s van de epistemologie op systematische wijze uiteengezet. Hoe moeten begrippen als “kennis” en “waarheid” worden opgevat? Is empirisme te rechtvaardigen? Bestaat a priori kennis? Is een filosofische theorie van kennis überhaupt mogelijk? Ondanks de verscheidenheid van benaderingen in de epistemologie kent het vak enkele beroemde onopgeloste problemen. Deelnemers aan de cursus worden gestimuleerd mee te denken over oplossingen daarvoor.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Bijwonen colleges: 2 uur x 14 weken = 28 uur
Uitwerken notities en voorbereiding colleges: 2 uur x 14 weken = 28 uur
Bestuderen tekstboek (218 bladzijden, 7 bladzijden per uur) = 31 uur
Bestuderen primaire literatuur (60 bladzijden, 7 bladzijden per uur) = 9 uur
Voorbereiding tentamen: 39 uur
Schriftelijk deeltentamen: 2 uur
Schriftelijk eindtentamen: 3 uur

Totale studielast (5 EC) = 140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20%)

  • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent;

  • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur;

  • het beschikbaar stellen van een proeftentamen.

Literatuur

  • Noah Lemos, An Introduction to the Theory of Knowledge . Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521603096 (pbk).

  • Verdere literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.W. McAllister

Opmerkingen