Studiegids

nl en

Verwerving en verwerking van taal in een meertalige samenleving

Vak
2013-2014

Beschrijving & Leerdoelen

Studenten ontwikkelen kennis en inzichten op het gebied van de taalwetenschap, de psycholinguïstiek en de neurolinguïstiek. Meer specifiek gaat het om kennis en inzichten over

  • taalmodaliteiten: gesproken, geschreven en gebarentaal

  • taalverwerving, zowel receptief als productief

  • meertaligheid (bi/multilingualisme): in hoeverre is er sprake van gezamenlijke of verschillende taalsystemen in een persoon?

  • taalstoornissen en afasie bij meertalige personen

  • taalverlies: Wat gebeurt er met iemands taalbeheersing wanneer men die taal niet (meer) gebruikt? Kun je je moedertaal volledig verliezen?

Rooster

Verwerving en verwerking van taal in een meertalige samenleving (2013-2014)

  • Hoorcolleges

  • Werkgroepdata (Studieactiviteit uSis: 9670 ):

Dagen en tijd—-Lokaal—-Data
Do 15:00-17:00—-SA35—-14-11-2013
Di 15:00-17:00—-1A09—-26-11-2013
Di 15:00-17:00—-2A36—-03-12-2013
Do 15:00-17:00—-1A03—-12-12-2013

Onderwijsvorm

6 colleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijving via uSis vanaf 01/07/2013. Zie ook inschrijving minor Multiculturele samenleving

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Prof.dr. N.O.Schiller
FSW: kamer 2A47
Telefoon: 071 5275686
E-mail: n.o.schiller@hum.leidenuniv.nl