Studiegids

nl en

Alles over Walewein

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

De Roman van Walewein (en het zwevende schaakbord) is de beroemdste Nederlandse bijdrage aan de internationale schat van middeleeuwse verhalen over koning Artur. Van dit veel bestudeerde maar nog altijd raadselachtige verhaal over een driedubbele zoektocht naar een schaakbord, een zwaard en een vrouw zijn veel interpretaties. Hebben de auteurs van de Walewein een sprookje naverteld? Deden zij een poging om de tanende reputatie van Walewein als heldhaftige ridder te herstellen, of juist niet? Leidt Waleweins zoektocht hem door het barre land van een andere wereld of naar een rijk vol wonderen?
In de werkgroep gaan we op zoek naar de wereld van de Roman van Walewein, de verbanden van de tekst met andere Arturverhalen, de rol van de titelheld, de betekenis van bijfiguren en de plaats van de Roman van Walewein in de Middelnederlandse Artur-epiek. We bestuderen de tekst en de geschiedenis van het onderzoek naar de roman, inclusief de materiële bron: het handschrift van de Roman van Walewein, dat hier in de Universiteitsbibliotheek bewaard wordt en nu integraal op Internet staat.

Leerdoelen

Studenten verdiepen zich in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en verwerven kennis van de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context. Studenten doen ervaring op met het bestuderen van Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen, met bibliografisch onderzoek en met mondeling en schriftelijk presenteren van materiaal en inzichten uit de historische letterkunde

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur per week)

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • Presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

Penninc en Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord (ed. G.A. van Es). Zwolle, 1957. (beschikbaar via DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/penn002jees01_01/). Er zijn ook meer recente edities met een moderne vertaling (in het Duits, Engels en Nederlands).

De overige literatuur wordt opgegeven tijdens het college.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A) – g.warnar@hum.leidenuniv.nl – 071-5272158