Studiegids

nl en

Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens deze cursus leren studenten (Engelse taal en cultuur) basisvaardigheden voor de studie van (Engelstalige) literatuur. Studenten doen vaardigheden op in het analyseren van poëzie, proza en drama, door het bestuderen van Engelstalige teksten uit verschillende tijdperken. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de technische aspecten van literaire teksten als naar de culturele en historische context waarin deze literatuur vorm krijgt. Door middel van een schrijfopdracht zal de student een literair-kritisch essay leren schrijven, en daarbij zelfstandig secundaire literatuur leren vinden en gebruiken. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de basisregels van de MLA stylesheet.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus beschikt de student over basiskennis van de belangrijkste literaire genres en technische en kritische begrippen die van belang zijn binnen de studie van de Engelstalige letterkunde. Deze vormen de basis voor de verdere studie van de (Engelstalige) literatuur. Ook is de student instaat om een literair-kritisch essay te schrijven, en daarbij zelfstandig secundaire literatuur te zoeken en te gebruiken. Tenslotte is de student bekend met de basisregels van de MLA stylesheet mbt het structureren en presenteren van literair-kritische essays.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Een wekelijks hoorcollege (1 uur) gevolgd door twee uur werkcollege

Toetsing

Een essay van 500-750 woorden (20%)
Een mid-term tentamen in de oktober studie/tentamen week (30%)
Een end-of-term tentamen in de december tentamen week (50%)

Blackboard

Een Blackboard site is beschikbaar. Hierop worden belangrijke documenten voor studenten geplaatst, en mededelingen gedaan. Zie Blackboard

Literatuur

  • Jane Austen, Northanger Abbey (Penguin)

  • Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th or 9th edition, Vol. I and II (Norton)

  • Sharon Hamilton, Essential Literary Terms (Norton)

  • Flannery O’Connor, Wise Blood (uitgever: faber and faber)

  • Alfred Hitchcock (dir.), North by Northwest (DVD)

  • Henry James, The Turn of the Screw and the Aspern Papers (Penguin)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.