Studiegids

nl en

Algoritmiek (I&E)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het vak behandelt diverse algoritmen voor standaardproblemen en verschillende algemene oplossingsmethoden. Probleemoplossingsmethoden die worden behandeld zijn o.a.: toestand-actie-ruimte/state space tree, exhaustive search, verdeel en heers, dynamisch programmeren, gretige algoritmen, backtracking, branch and bound. Verder wordt de sorteermethode heapsort behandeld, en komt het begrip tijdcomplexiteit zijdelings aan de orde. Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++.

Leerdoelen

  • Het leren toepassen van diverse probleem oplossingsmethoden

  • Het leren en bestuderen van enige concrete algoritmen

  • Het ontwerpen van algoritmen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de “Liacs website”:http://www.liacs.nl/edu/bachelorie/roosters/

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege voorafgaand aan 2 uur werkcollege. Er worden drie programmeeropgaven gegeven. Tijdens het werkcollege worden opgaven op papier gemaakt of wordt achter de computer aan de programmeeropgaven gewerkt.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het eindcijfer van het vak is een gewogen gemiddelde van de cijfers voor het tentamen (twee derde) en de programmeeropdrachten (samen een derde). Zowel tentamen als (alle) programmeeropdrachten moeten voldoende zijn.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Anany Levitin, Introduction to The Design and Analysis of Algorithms, third edition (Addison-Wesley, 2012). Of de internationale editie van hetzelfde boek.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Algoritmiek

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus Den Haag.