Studiegids

nl en

Informatica en Economie Integratie 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: organisaties, typologie van organisaties, bedrijfsprocessen in organisaties, business intelligence, project en projectorganisatie. De nadruk ligt hierbij op het ondervinden en toepassen van integratie en interactie. Uitdieping qua stof vindt plaats in vervolg colleges integratie en andere colleges in de opleiding.

Leerdoelen

De student verkrijgt inzicht in een aantal belangrijke deelgebieden op het snijvlak van bedrijfskunde en informatica. Nadruk ligt daarbij op integreren van kennis over organisaties en het belang van gegevens en informatie voor de besturing van die organisaties. Onderdeel daarvan zijn bedrijfssimulaties op presentatie en rapportage gebied om aan den lijve te ERVAREN hoe je om gaat met klanten en de onwetendheid en onzekerheid die daarbij naar voren komen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website.
Houd er rekening mee dat op de collegedag enkele keren extra tijd benodigd is voor mondeling en practicum. Mondeling is ergens tussen college 6 en 8.

Onderwijsvorm

Per week 3 uur interactief hoorcollege. Daarnaast 1 practicum sessie en een gesprek (mondeling examen). Van studenten worden bijdragen in de vorm van presentaties en groepsopdrachten verwacht. Aanwezigheid is niet verplicht, echter voor presentatiewerk en feedback wel essentieel. Verwacht wordt dat studenten in groepen werken en contact onderling houden.

Toetsing

  1. Schriftelijk examen, telt voor 50% mee, minimum dat gehaald moet worden is 4.0
    1. Mondeling examen, telt voor 25% mee, in groepen van 2 studenten tegerlijkertijd. Doel en opzet wordt in het college uitgelegd en uitgediept.
    2. Oefeningen, tellen voor 25% mee.
      Bij een herkansing tellen mogelijk deelresultaten niet mee of kunnen de deelresultaten niet worden overgedaan danwel alleen tot 6, dit ter beoordeling van de docent. Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met het student belang.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

(mogelijk wijzigt dit volgende jaar)
Aanbevolen Management Information Systems: eerste editie (Moving Business Forward) of tweede editie van R. Kelly Rainer en Hugh J. Watson.
Hoofdstukken 1-3,5,6,11-14 en relevante plug IT sections.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus Den Haag.