Studiegids

nl en

Micro-Economie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Na een algemene inleiding in de micro-economie zal de aandacht uitgaan naar de keuzetheorie. Uitgangspunt is dat economische handelingen doelgericht zijn: de beperkte middelen die een subject voorhanden heeft worden zodanig gebruikt dat een bepaalde doelstelling bereikt wordt. Dit algemene uitgangspunt wordt op de handelingen van de consument en producent toegepast. Vervolgens komt het functioneren van markten aan de orde. Ook zal een begin worden gemaakt met het analyseren van strategische interactie met behulp van de speltheorie.

Leerdoelen

  • Vertrouwd raken met traditionele en moderne deelterreinen van de micro-economische analyse;

  • In staat zijn micro-economische problemen in de praktijk te herkennen;

  • In staat zijn kritisch na te denken over micro-economische theorie en modellen.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

Per week 2 uur werkcollege onder leiding van een student-assistent gevolgd door 2 uur hoorcollege.

Toetsing

Aanwezigheidsplicht is 70% van de bijeenkomsten.

  • Digitale toetsen (10%)

  • Twee tussentoetsen met open vragen (20%)

  • Schriftelijk (her-)tentamen met open vragen (70%)

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

Frank, Robert H., Microeconomics and Behavior, 8th edition (ISBN: 9780073375731)

Aanmelden

Leiden:
Aanmelden niet nodig voor eerstejaars.

Rotterdam:
Nieuwe eerstejaars hoeven zich niet aan te melden. Recidivisten melden zich hier aan.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Micro-economie

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.