Studiegids

nl en

Organisatie en Strategie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De inhoud van het vak organisatie en strategie is onderverdeeld in drie blokken: de onderneming, de markt, en de [macro-]omgeving.

Naast een theoretische verklaring van de begrippen wordt er veel aandacht besteed aan het uitleggen en de relevantie van de behandelde begrippen door middel van uitgebreide praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt zowel in de hoorcolleges, de gastcolleges, de practica als tijdens de vaardigheden bijeenkomsten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

De onderneming:

 • De horizontale en verticale grenzen van de onderneming.

 • Agency en coordinatie.

 • Alternatieven voor maak-of-koop beslissingen.

 • Diversificatie.

De markt:

 • Concurrenten en concurrentie.

 • Strategische committering en prijsrivaliteit.

 • Toetreding en uittreding.

De [macro-]omgeving:

 • Strategische positionering en concurrentievoordeel.

 • Innovatie.

 • De macro-omgeving van de onderneming.

Leerdoelen

Het centrale thema van het vak is de organisatie en strategie van de onderneming. De student dient de volgende algemene leerdoelen te bereiken:

Het theoretisch en empirisch kunnen analyseren van de grenzen van de onderneming. Het theoretisch en empirisch kunnen analyseren van de invloed van de veranderende externe omgeving (de markt en de (macro-)omgeving) op de organisatie en strategie van ondernemingen.

Naast theoretische leerdoelen bevat het vak Organisatie ook een training in het academisch schrijven. Na het succesvol afronden van deze cursus wordt een student in staat geacht een consistente en goed gestructureerde wetenschappelijke paper te kunnen schrijven.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

Per week 2 uur werkcollege onder leiding van een student-assistent gevolgd door 2 uur hoorcollege.

Toetsing

 • Opdrachten, essays, (40%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met open en meerkeuze vragen (60%)

 • Het cijfer van de opdracht is alleen binnen dit collegejaar geldig.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

De laatste editie van: Besanko, D. et al. Economics of Strategy

Aanmelden

Let op: dubbel aanmelden:

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website
Nieuwe eerstejaars hoeven zich niet aan te melden. Recidivisten melden zich hier aan.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Organisatie en Strategie

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.