Studiegids

nl en

Studievaardigheden (I&E)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen, maar een goede wiskundige kennis is nodig voor de Fundamentele Informatica component (zie onder Beschrijving).

Beschrijving

Dit vak bevat 3EC (50%) van het vak Fundamentele Informatica 1 als broodnodige voorbereiding op een aantal andere Informatica vakken in de studie. Aan het bod komen onderwerpen uit de discrete wiskunde, zoals verzamelingen, relaties, functies, grafen en bomen.
In de Studievaardigheden component komen verder zaken aan de orde die van belang zijn voor een universitaire studie in het algemeen en voor de studie in Leiden in het bijzonder, zoals specifieke computervaardigheden, presentatietechnieken, maar ook het kennismaken met enkele aspecten van wetenschappelijk onderzoek zoals het onderzoek aan het LIACS en het rapporteren van onderzoek. Ook het mentoraat is bij dit vak ondergebracht. Het mentoraat en het geheel van het vak Studievaardigheden samen geven je een goede ondersteuning om je studie zo goed mogelijk te volbrengen.

Leerdoelen

  • Studenten extra bagage (discrete wiskunde en computervaardigheden) geven die het studeren bevorderen en de academische vaardigheden vergroten.

  • Studenten kennis laten maken met enkele aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

4 uur per week hoor/werkcollege

Toetsing

Om de studiepunten voor dit vak te behalen dien je aan de eisen van alle opdrachten te hebben voldaan (zie de website) en op alle bijeenkomsten aanwezig geweest te zijn (je mag maximaal twee keer een bijeenkomst missen). Er is een schriftelijke toets over de Fundamentele Informatica component die met een voldoende moet worden afgesloten. Het vak wordt gewaardeerd met een V (voldoende) of een O (onvoldoende).

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Voor de Fundamentele Informatica component het boek Schaum’s Outline of Discrete Mathematics, 3rd edition, door Seymour Lipschutz en Marc Lipson, ISBN 0071615865. Verder enkele artikelen, links, e.d. die tijdens de colleges worden uitgedeeld.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Studievaardigheden

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus Den Haag en wijkt wezenlijk af van de versie die in Leiden wordt gegeven door de aanwezigheid van de bovengenoemde Fundamentele Informatica component.