Studiegids

nl en

Toegepaste Statistiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Dit college maakt de studenten vertrouwd met de statistiek: de wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en analyseren van gegevens met de bedoeling daaruit algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. De nadruk ligt op het correct leren toepassen van een veelheid aan statistische methoden, niet op de wiskundige verantwoording van die methoden. De cursus omvat zowel beschrijvende statistiek (methoden voor het beschrijven van een verzameling gegevens) als inferentiële statistiek (methoden voor het afleiden van eigenschappen van een niet volledig geobserveerde populatie uit een representatieve steekproef). De cursus introduceert de nodige basisconcepten (toevalsvariabelen, statistieken, parameters, waarschijnlijkheidsverdelingen, inferentie, punt- en intervalschattingen, hypothesetesten), methoden voor inferentie van specifieke parameters (zoals gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie, …), hypothesetesten betreffende een of meerdere variabelen, en het bouwen van predictieve modellen.

Leerdoelen

Gegevens correct kunnen analyseren met behulp van methoden uit de statistiek. Dit impliceert inzicht in welk soort vragen met behulp van statistische methoden opgelost kunnen worden, welke methoden zich hiertoe lenen, en hoe de methoden correct gebruikt kunnen worden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Statistical Methods for the Social Sciences, Alan Agresti and Barbara Finlay, Fourth Edition, Pearson Education, IBSN 0-13-713150-X

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Toegepaste Statistiek
De login gegevens worden door docent verstrekt tijdens het eerste college.

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus in Den Haag.