Studiegids

nl en

Lineaire Algebra en Beeldverwerking (I&E)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college beoogt de ontwikkeling van het inzicht in lineaire algebra te versnellen door toepassing ervan binnen digitale beeldverwerking als practische toepassing te nemen. Wat lineaire Algebra betreft komen vectoren en matrices in de ruimte aan de orde. Geometrische interpretatie van de theorie staat voorop (vlakken, afstanden, bollen, projecties). LA als vehikel voor het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen en het opzetten van geometrische transformaties vormt het hoofdbestanddeel. Hiervoor wordt ook gekeken naar relevante eigenschappen van matrices als symmetrie, eigenwaarden, determinant, orthogonaliteit. Voorbeelden van beeldverwerkingstoepassingen die aan de orde komen zijn coordinatentransformaties en perspectivische projectie, filteringen, kleinste kwadraten lijnaanpassing, compressie middels singular value decompositie etc.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in methodes en technieken, die bij het rekenen aan discrete versies van modellen en het oplossen van stelsels vergelijkingen op de computer, ingezet kunnen worden, alsmede in welke gevallen welke oplossing het best ingezet kan worden. Tevens wordt door toepassing van de technieken op beeldbewerking en computer grafiek elementaire kennis over beeldverwerking bijgebracht.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege voorafgaand aan 2 uur werkcollege (met Matlab).

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen. Goed uitvoeren van Matlab cases levert maximaal 2 punten op voor het eindcijfer.

  • Eindcijfer is minimum [10,(tentamencijfer + matlabcijfer)].

Literatuur

David. C. Lay: Lineaire Algebra and its Applications 3e editie, Addison-wesley

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Lineaire Algebra en Beeldverwerking

Opmerkingen

Dit vak wordt voor I&E studenten gegeven aan de Campus Den Haag.