Studiegids

nl en

Boekhouden en Cost Accounting

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Onder andere de volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

 • Basistechnieken van het boekhouden

 • Aan- en verkoop

 • Afschrijving op duurzame productiemiddelen en debiteuren

 • Voorzieningen

 • Ondernemingsvormen

 • Voorzieningen

 • Vreemd vermogen en fabrieksboekhouden

 • Analyse en management van kosten (o.a. kostprijsberekeningen, stukproductie)

 • Activity-based management (o.a. ABC, ABM)

 • Massaproductie en kostenallocatie (gemeenschappelijke kosten, indirecte kosten)

Leerdoelen

Het algemene doel van het vak Cost Accounting en Bookkeeping is via een geïntegreerde aanpak een introductie te geven in de theorie en praktijk van de interne berichtgeving (management accounting) en Boekhouden (bookkeeping) ten behoeve van besluitvorming door belanghebbenden van de organisatie. Daarbij staat het ontwikkelen van inzicht in de belangrijkste begrippen, methoden en technieken centraal.

 • Het inzicht verwerven in de samenhang tussen het financiële informatiesysteem (boekhouding) en de structuur van de organisatie en de activiteiten die daarin plaatsvinden;

 • Het beheersen van de vaardigheden die noodzakelijk zijn om het financiële informatiesysteem (de boekhouding) bij te werken, uitgaande van betrekkelijk eenvoudige toepassingen;

 • Het opstellen van informatie-overzichten ten behoeve van de belanghebbenden;

 • Het leggen van een basis voor de verdere studie in het boekhouden in de latere fases van de studie.

 • Inzicht krijgen in samenhang tussen balans, verlies- en winstrekening en liquiditeitsoverzicht

 • Inzicht krijgen in kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten

 • Inzicht krijgen in diverse kostencalculatietechnieken en -methoden

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

Per week 2 uur werkcollege onder leiding van een student-assistent gevolgd door 2 uur hoorcollege.

Toetsing

 • Tussentoets: wekelijkse digitale tussentoetsen (20%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuzevragen (80%)

Het resultaat voor de tussentoetsen is ook geldig voor het hertentamen.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

 • Schauten, Bouwer, Reader Bookkeeping

 • Hilton, Selto en Wouters, Cost Management, McGraw-Hill, first International Edition

 • Collegestof

Aanmelden

Let op: dubbel aanmelden:

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Rotterdam:
Opleidingsdirectie deelt studenten in. Recidivisten moeten zich melden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Boekhouden en Cost Accounting

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.