Studiegids

nl en

Misdaadanalyse

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De laatste jaren wordt er in het kader van de opsporing en vervolging van misdadigers en voor het formuleren van strategisch beleid steeds vaker gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden, in het bijzonder van misdaadanalysetechnieken uit de criminologie. In deze cursus maakt u kennis met enkele vormen van misdaadanalyse en gaan zij zelfstandig aan de slag met geavanceerde statistische technieken die vaak worden gebruikt voor opsporings- en risicotaxatiedoeleinden. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij regressieanalyse, ROC-analyse en clusteranalyse. U zult tijdens de cursus een empirisch-wetenschappelijk paper schrijven over een zelf gekozen onderwerp op het gebied van misdaadanalyse.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het verzamelen en analyseren van literatuur over een zelf gekozen onderwerp op het gebied van misdaadanalyse (aan de hand van een door de docenten van tevoren vastgestelde onderwerpenlijst) ten behoeve van een empirisch-wetenschappelijk paper;

 • Het formuleren van een onderzoeksvraag bij het gekozen onderwerp;

 • Het beargumenteren van de relevantie van het gekozen onderwerp en de daarbij geformuleerde onderzoeksvraag;

 • Het analyseren van (door de docent aangeleverde) kwantitatieve gegevens over het gekozen onderwerp aan de hand van geavanceerde statistische technieken analyseren (regressieanalyse, ROC-analyse en clusteranalyse) en het interpreteren van verkregen resultaten;

 • De waarde van de gekozen techniek voor de gekozen casus kunnen formuleren

 • Het trekken van conclusies en formuleren van aanbevelingen voor vervolgonderzoek op basis van de verkregen resultaten.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J.A. van Wilsem, eventuele gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J.A. van Wilsem, eventuele gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstuk over een inhoudelijk probleem naar keuze (bijv. risicotaxatie) wordt besproken, en waarbij zelfafgeleide hypothesen worden getoetst na zelfstandige analyse van een door de docent verstrekte dataset. Een kritische reflectie op het eigen onderzoek behoort hierbij één van de onderdelen te zijn voor de slotdeel van het werkstuk.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (blackboard) ingeleverd

Examenstof
Zal tijdig via blackboard bekend worden gemaakt

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
verwijzingen naar relevante literatuur via Blackboard, afhankelijk van het gekozen onderwerp

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J.A. van Wilsem

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.10

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Opmerkingen

De vijf werkgroepen zijn allen SPSS-practica, die gericht zijn op het verwerven van aanvullende analysevaardigheden. Het vak bouwt hiermee nadrukkelijk voort op vaardigheden die zijn aangeleerd bij eerder criminologie-cursussen, zoals M&T van Criminologisch Onderzoek II en Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.