Studiegids

nl en

S&C Seminar Antropologie: sport, spel, festival en spektakel

Vak
2013-2014

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het thema van deze cursus is: sport, spel, festival en spektakel. Deze cursus behandeld min of meer geritualiseerde – dat wil zeggen aan vaste tijden, plaatsen, vormen en uitvoering gebonden – sociale evenementen. Denk aan sportevenementen, maar ook concerten of festivals, bijvoorbeeld, of andere publieke evenementen zoals jaarlijkse vieringen of publieke bijeenkomsten bij speciale gelegenheden. Vragen die wij ons stellen zijn: wat is de specifieke rol en betekenis voor deelnemers, organisatoren of publiek en de wijdere samenleving? Hoe wordt het evenement geïnterpreteerd door verschillende groepen of personen? Wie of welke groep bepalen wat er mag gebeuren? Wat betekent het voor de identiteit van de deelnemers? Aan de hand van specifieke evenementen worden relevante antropologische en sociologische theorieën behandeld en toegepast als oefening in een antropologische benadering van Japan.

Leerdoelen

 • 1) vertrouwd raken met enkele belangrijke thema’s en theoretische inzichten uit de culturele antropoligie – met name van Japan.

 • 2) leren om zelfstandig te werken, met name om relevante bronnen te lokaliseren, deze kritisch te analyseren, hierover te discussiëren en presentaties te houden;

 • 3) het ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Rooster

maandag 13-15 uur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • totale studielast 5 ec = 140 uur

 • 2 uur p.w. x 13 weken = 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (als richtlijn kan gelden ca. 7 pagina’s per uur met afwijkingen naar boven en beneden afhankelijk van de te bestuderen stof) (indien van toepassing) tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college

 • (indien van toepassing) tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

 • Participatie-element (2-wekelijkse opdrachten, aanwezigheid, participatie tijdens college, (korte) presentatie) (40%)

 • analytisch en onderzoekselement (en een paper met kritisch literatuurverslag over, in overleg met docent te kiezen, onderwerp, 2500-3000 woorden) (60%)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard is essentieel. Cursusopzet, voorbereiding, inleveren van werkstukken en opdrachten en alle andere informatie en mededelingen worden via Blackboard gegeven. Blackboard

Literatuur

  • Performing Japan: contemporary expressions of cultural identity; Edited by Henry Johnson and Jerry C. Jaffe Global Oriental Ltd. 2008 (Open Access)
  • andere op te geven literatuur

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registratie Studeren à la carte via:

Registratie Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

m.winkel@hum.leidenuniv.nl