Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Russische Film

Vak
2013-2014

Dit college wordt gegeven in Amsterdam in samenwerking met Eye.

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit eenmalige college is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het Filmmuseum in Amsterdam, de opleiding Russische Studies aan de Universiteit Leiden en de opleiding Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam.
Dit college biedt een overzicht van de Russische film vanaf de eerste voor-revolutionaire melodrama’s tot aan de art house films en de kaskrakers uit het kapitalistische Rusland van nu. Uiteraard is er speciale aandacht voor de montage-beweging van de jaren ’20, toen de Russische film wereldwijd naam maakte, maar ook Stalinistische musicals, “red westerns” en historische films komen ruimschoots aan bod. Één mythe waarmee dit vak in ieder geval wil afrekenen, is dat de Russen bij voorkeur moeilijke en trage films maken.
Behalve dat het een verkenning biedt van de belangrijkste en invloedrijkste films uit de afgelopen honderd jaar, gaat het college ook in op vragen als: kent Rusland een specifieke nationale filmstijl? Wat was de positie van de filmmaker onder het communisme en wat is er sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie veranderd? Hoe werden films destijds gedistribueerd en hoe nu? Wat was de rol van de censuur en zien we daar onder president Poetin nog iets van terug?

Leerdoelen

Het verwerven van inzicht in de belangrijkste genres en stromingen in de Russische filmgeschiedenis, alsmede in de culturele en politieke context waarin de film zich als kunstvorm heeft ontwikkeld;
Het ontwikkelen van het vermogen om de Russische film vanuit een cultureel-sociologisch perspectief in een ruimere constellaties van kunstvormen te situeren (met name literatuur en beeldende kunst);
Het vertrouwd raken met basisbegrippen uit de filmnarratologie (zowel cinematografie als mis-en-scène).

Rooster en praktische informatie

Studenten van UvA Mediastudies die dit vak als keuzevak volgen moeten een extra opdracht maken om van dit 5-punts vak een 6-punts vak te maken. Voor verdere uitleg over deze extra opdracht dienen zij zich te wenden tot Gerwin van der Pol. g.w.vanderpol@uva.nl

Colleges vinden in het eerste semester plaats en wel op maandagavond; extra filmvertoningen + inleiding op woensdag- of donderdagavond. Locatie: Filmmuseum Eye in Amsterdam.

NB Deelnemers dienen een zgn. Cinevillepas aan te schaffen gedurende tenminste drie maanden (= € 18 per maand). Deze pas geeft ook onbeperkt toegang tot 19 filmtheaters in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Delft en Den Haag. Voor details zie http://cineville.nl/pas

Onderwijsvorm

Hoorcollege waarvan tenminste acht lezingen van een uur gevolgd door een filmvertoning (twee uur maximaal). Daarnaast worden diverse extra films vertoond met een inleiding van medewerkers van de opleiding Media Studies UvA en van Eye.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het semester.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Birgit Beumers, A History of Russian Cinema (Oxford – New York: Berg, 2009)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: Dhr. Dr. O.F. Boele