Studiegids

nl en

Koreaanse Grammatica 1a

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor studenten Koreastudies.
Voor bijvakkers die taalverwervingsvakken volgen, is dit vak verplicht.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten van de basisgrammatica van het Koreaans. Er zullen hoorcolleges en praktische opdrachten gegeven worden over verschillende (bijvoorbeeld: taalkundige) aspecten van de Koreaanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden.

Leerdoelen

Begrijpen van basiselementen van de Koreaanse grammatica en zinsstructuren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 62 uur

  • Contacturen: 1 uur p.w. x 13 weken: 13 uur

  • Voorbereiding colleges: 1 uur p.w. x 13 weken: 13 uur

  • Voorbereiding tentamen: 36 uur

Toetsing

  • Tentamen: 100%

Blackboard

Nee

Literatuur

  • Syllabus Koreaanse grammatica.

Aanmelden

Meld je voor dit college aan via uSis.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid
Voor het volgen van deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht: de aanwezigheid wordt door de docenten geregistreerd. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, al dan niet met melding vooraf, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel het tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator Mw. Dr. M. Winkel