Studiegids

nl en

Basis 1b

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Afgerond Basiskennis Koreaans 1a: Basis 1a en Grammatica 1a.

Beschrijving

In dit semester van de reeks werkcolleges staan grammaticale thema´s zoals de verschillende tijden van werkwoorden, het vervoegen van werkwoorden en adjectivische werkwoorden en het formeren van de samengestelde zinnen centraal. Bovendien leren de cursisten belangrijke aspecten van het schrijven: formeel/informeel schrijven met diverse interpersoonlijke uitgangen, opbouw van een brief, spellingsregels etc. Deze cursus legt het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingsvakken in de volgende studiejaren.

Leerdoelen

 • Verwerven van inzicht in de basisstructuur van de Koreaanse (samengestelde) zinnen van de verschillende tijden en wijzen.

 • Vergroten van Koreaanse woordenschat (ca. 500 woorden)

 • Ontleden van een ongecompliceerde (eventueel bewerkte) tekst met ondergeschikte bijzinnen met behulp van een woordenboek.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau A2, tussenstap fase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen: 3 uur p.w. x 13 weken: 39 uur

 • Voorbereiding op het college: 3 uur p.w. x 13 weken: 39 uur

 • Voorbereiding 4 wekelijkse schriftelijke toets: 15 uur

 • Voorbereiding schriftelijk tentamen: 47 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • 4 wekelijkse schriftelijke toets over de kennis van de behandelde woorden en uitdrukkingen per les: 10% (van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen over behandelde stof tijdens het werkcollege Basis 1b: 50% (van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen over behandelde stof tijdens het college Grammatica 1b: 40% (van het eindcijfer)

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van o.a. aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee, e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1 & 2. Second edition, University of Hawai´i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1 & 2. Second edition, University of Hawai´i Press, 2010.

 • Syllabus: Korte inleiding tot de Koreaanse grammatica(te verkrijgen via het Studiepunt van Geesteswetenschappen).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid
Voor het volgen van deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht: aanwezigheid wordt door de docenten geregistreerd. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, al dan niet met melding vooraf, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel het tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator Mw. Dr. M. Winkel.