Studiegids

nl en

Hands on: Koreaanse materiële cultuur

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Enige kennis van Koreaanse geschiedenis en (materiële/ immateriële) cultuur is gewenst.

Beschrijving

In deze collegereeks wordt ingegaan op verschillende aspecten van de Koreaanse materiële cultuur. Er wordt aandacht besteed aan de bredere context waarbinnen wij hiermee in contact kunnen komen (bijvoorbeeld in musea en op tentoonstellingen), maar ook aan concrete thema´s zoals kleding, religieuze voorwerpen, alledaagse gebruiksvoorwerpen e.d.
Uitgangspunt voor deze thema´s is de collectie Koreaanse voorwerpen in het Museum Volkenkunde. Een deel van het college zal dan ook worden gebruikt om hands on te gaan met de collectie. Het doel is om studenten inzicht te verschaffen a) in de verscheidenheid aan voorwerpen die aanwezig zijn, en b) in praktische en theoretische aspecten van het tentoonstellen van materiële cultuur.

Leerdoelen

 • Het opdoen van inhoudelijke kennis voer Koreaanse materiële cultuur en erfgoed en het tentoonstellen daarvan.

 • Inzicht krijgen in de verscheidenheid aan Koreaanse voorwerpen en de omvang van de collecties Korea in Museum Volkenkunde, alsmede de manier waarop deze voor studie en onderzoek kunnen worden gebruikt.

 • Kritisch inzicht verschaffen over de theoretische, disciplinaire en praktische aspecten van de collecties Korea in het Museum Volkenkunde.

 • Het oefenen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden en het doen van gericht onderzoek.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Combinatie van hoor- en werkcolleges

Studielast

De totale studielast van 140 uur voor deze cursus is als volgt berekend:

 • College: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur

 • Voorbereiding college: 4 uur p.w. x 13 weken: 52 uur

 • Onderzoeksvoorstel: 12 uur

 • Presentatie: 4 uur

 • Eindpaper (incl. lezen/onderzoek): 46 uur

h3, Toetsing

Toetsing vindt plaats d.m.v.:

 • Participatie (een papervoorstel en – presentatie): 30%

 • Schriftelijk tentamen: 30%

 • Eindpaper: 40%

Blackboard

Artikelen, cursusdocumenten en – materiaal alsmede diverse aankondigingen zullen primair via Blackboard worden gecommuniceerd.

Literatuur

Deze cursus maakt gebruik van een selectie academische artikelen die de studenten kunnen verkrijkgen via de Digitale Bibliotheek of via Blackboard. Informatie hierover volgt in de syllabus.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Remco Breuker