Studiegids

nl en

Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Krachtige leeromgevingen betrekken de leerling bij het leerproces. De leerling neemt niet passief de kennis tot zich, maar neemt actief deel aan het leerproces. Krachtige leeromgevingen beïnvloeden de motivatie en het informatieverwerkingsproces van de leerling. Verschillende theorieën zullen behandeld worden, waaronder die over motivatie, samenwerkend leren, ontdekkend leren, zelfregulatie en metacognitie. Leeromgevingen als geheel, maar ook losse werkvormen worden besproken. Naast het onderwijs in een klas (face-to-face) zullen ook verschillende vormen van computergestuurd onderwijs worden onderzocht. Studenten zullen zelf aan de hand van theorie (instructional design) een cursus ontwikkelen en deze evalueren.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus volgen krijgen inzicht in:
1. Verschillende onderwijskundige theorieën die ten grondslag liggen aan het concept van krachtige leeromgevingen;
2. De ontwikkeling van krachtige leeromgevingen;
3. Onderzoek naar krachtige leeromgevingen.

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met open vragen (50% van het eindcijfer)

  • Paper (50% van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Van Merrienboer, J. G. & Kirschner, P. A. (2012). Ten steps to complex learning. A systematic approach to Four-Component Instructional Design. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

  • Verschillende artikelen die op Blackboard bekend gemaakt zullen worden.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Dr. N. Saab
Kamer: 4A.37