Studiegids

nl en

Clinical adolescent studies (Clinical assessment and treatment)

Vak
2013-2014

NB Language of instruction is Dutch.

1 Toegangseisen

Het vak Clinical assessment and treatment: general introduction

2 Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt voortgebouwd op het vak Diagnostiek en Behandeling Algemeen (colleges) en – voor zover van toepassing – Diagnostiek en Behandeling (klinische specialisatie). Tijdens het differentiatiegedeelte wordt ingegaan op aspecten van het werk van een orthopedagoog op het specifieke werkterrein van de jeugdzorg. aandacht wordt besteed aan diagnostiek, gesprekstechnieken en interventietechnieken. Het accent ligt op externaliserende problemen van adolescenten, o.a. antisociaal gedrag en psychopathie. Daarnaast wordt tijdens practicumcolleges geoefend met motiverende gespreksvoering.

3 Leerdoelen

Eindtermen: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19.

4 Rooster

Rooster

5 Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit 10 hoorcolleges, het schrijven van een individueel paper, het verzorgen van een groepspresentatie en als afronding vindt een literatuurtentamen plaats.

Vanaf aanvang van het vak wordt door studenten gewerkt aan een individueel paper. De onderwerpen worden het tweede college verdeeld onder de studenten. Op basis van het onderwerp wordt door de studenten literatuur gezocht. Het gaat hierbij om recente literatuur, 100% dient peerreviewed en Engelstalig te zijn. De paper zal worden beoordeeld worden met een voldoende of onvoldoende. Een voldoende paper geeft toegang tot het tentamen.

6 Toetsing

Een voldoende voor het paper is een voorwaarde om deel te nemen aan het literatuurtentamen dat ter afronding van het vak plaatsvindt.

7 Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

8 Literatuur

Salekin, R.T., & Lynam, D.R. (2010). Handbook of Child and Adolescent Psychopathy. New York: The Guilford Press.

Naar-King, S., & Suarez, M. (2011). Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults. New York: The Guilford Press.

9 Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

10 Contact

Coördinator van dit onderdeel is Dr. V. Veen.
Een afspraak kan gemaakt worden via de mail.