Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Themacollege BA 2

Vak
2013-2014

Kies één themacollege uit het programma van de bachelor Kunstgeschiedenis