Studiegids

nl en

Keuzevak

Vak
2013-2014

Als keuzezevak bij de propedeuse Wiskunde is elke combinatie mogelijk van vakken die aan een Nederlandse universiteit worden aangeboden van in totaal tenminste 6 EC, met dien verstande dat de gekozen vakken naar het oordeel van de examencommissie niet substantieel met al gevolgde of nog te volgen vakken in de bacheloropleiding mogen overlappen.

De keuze is geheel vrij. Deze vaken worden vaak gekozen: