Studiegids

nl en

A&M Lecture Film in Japan (FAT-module course, twice a week in block 3 only)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college biedt een selectie uit de verschillende literaire en culturele tradities die de film in Japan hebben vorm gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in filmstudies in relatie tot cinema in Japan, waarbij ook aandacht is voor de vraag is hoe de ‘Japansheid’ van Japanse cinema wordt geconstrueerd

Leerdoelen

De ontwikkeling van algemene vaardigheden als kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten, het schrijven van analytische papers. Kennis ontwikkelen van het specifieke vakgebied en het onderzoek en debat dat daarin centraal staat.

Rooster

[do not fill in anything]

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • aanwezigheid en participatie: 26 uur – leesstof college: 60 uur – tentamen voorbereiden: 26 uur – paper: 28 uur
    Totaal: 140 uur.

  • participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college) (20%)

  • analytisch element (schriftelijk besprekingsessay over behandelde stof, 1,000-1,500 woorden) (40%)

  • samenvattend element (schriftelijk tentamen of webpostings over behandelde stof) (40%).

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur – Donald Richie, A hundred years of Japanese film. A concise history, Tokyo: Kodansha International, 2005 (paperback-editie). – Reader.

Aanmelden

Inschrijving via uSis is verplicht.

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Registration Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr. Ivo Smits