Studiegids

nl en

Entangled Archeology

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Nee

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie

Beschrijving

In dit onderdeel krijg je een reeks gastlezingen over een relevant thema binnen de archeologie. Het idee is dat je meer ingaat op de theoretische aspecten van het gekozen thema, hierover discussieert en dit verwerkt in een beschouwend paper. Jullie worden verdeeld in teams en krijgen de opdracht om een subthema te kiezen binnen het overkoepelende thema, een literatuurlijst over dit thema samen te stellen, deze teksten te bestuderen en dit om te zetten in eeen Engelstalig paper. Dit paper zal uiteindelijk worden gepresenteerd aan het einde van blok 3.

Leerdoelen

  • Inzicht in een actueel theoretisch thema binnen de archeologie

  • Het leren verwoorden van theoretische concepten en het beargumenteren van theoretische standpunten, zowel mondelijk als schriftelijk

  • Het presenteren van een theoretische discussie

  • Het schrijven van een wetenschappelijk paper

Rooster

Voor roostergegevens, zie de website

Onderwijsvorm

Hoorcollege en discussiecollege

Toetsvorm

Presentaties, opdrachten en paper

Toetsvorm deadline

Paper: 25 april 2014

Literatuur

Hodder, Ian 2012: Entangled: An archaeology of relationships between humans and things, Wiley-Blackwell, Malden.