Studiegids

nl en

Onderzoekspraktijk

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie

Beschrijving

Het doel van dit college is om je, onder begeleiding van een onderzoeker, ervaring te laten opdoen met het doen van onderzoek voor een langlopend onderzoeksproject en binnen een onderzoeksgroep. De bedoeling is dat je met 2-3 andere studenten, zelfstandig maar met begeleiding van een onderzoeker die verbonden is aan de Faculteit Archeologie, een (deel) onderzoek van minimaal 17 werkdagen uitvoert. Deze 17 werkdagen mogen over de periode van Blok II en III gespreid worden. Je kan er ook voor kiezen deel te nemen aan onderzoek binnen de faculteit of doormiddel van een persoonlijk academisch ontwikkelingsplan gericht lezingen binnen of buiten de faculteit en internationale congressen te bezoeken. Het college wordt afgesloten met een rapport over je activiteiten binnen dit college.

Leerdoelen

  • Zelfstandig een (klein) onderzoek opzetten en uitvoeren

  • Het leren rapporteren over onderzoeksresultaten

Rooster

Voor roostergegevens, zie de website

Onderwijsvorm

Participatie in actueel onderzoek van stafleden

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op basis van een stageverslag en de beoordeling van de stagebegeleider.

Toetsvorm deadline

6 weken na afronden van de laatste stagedag

Literatuur

n.v.t.