Studiegids

nl en

BA Engels: Mentoraat

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn onderdeel van de bachelor Engelse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In het eerste jaar wordt voor de eerstejaarsstudenten een aantal mentoraatbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de docentmentor en studentmentoren in op allerlei verschillende aspecten die met (effectief) studeren te maken hebben. Tevens wordt er aandacht besteed aan het verwerven van academische vaardigheden. De bijeenkomsten zijn verplicht.

Leerdoelen

  • Praktische informatie over de studie;

  • Effectief studeren en tentamenvoorbereiding;

  • Kennismaking met verschillende faciliteiten (Universiteitsbibliotheek, blackboard, uSis);

  • Kennismaking met studentmentoren & docenten van de opleiding.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

De bijeenkomsten zijn in het eerste semester twee-wekelijks; de data van het tweede semester worden bij de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Studiebegeleiding

Aanmelden

Studenten worden tijdens de eerstejaarsdag door de studiecoördinator in mentorgroepen ingedeeld.

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.