Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Studieverblijf Japan

Vak
2013-2014

alleen voor hoofdvakstudenten die in het cursusjaar 2012-2013 zijn begonnen als hoofdvakstudent Japans.

Vanaf het tweede semester van 2013-14 komt een vast nieuw studie-onderdeel:
Een verblijf van drie maanden in Japan gedurende blok IV van het tweede studiejaar, dat wil zeggen van begin April tot en met Juni, met daarbij studie aan Nishinihon International Education Institute in Fukuoka.

VEREISTEN:
studenten dienen hun PROPEDEUSE behaald te hebben en van het BA2 programma tenminste Taalverwerving IIa en Teksten IIA succesvol af te ronden voor vertrek naar Japan.