Studiegids

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Historische verdieping van de kennis over de ontwikkeling van het Nederlandse politieke systeem.
Doel: 2. Verbetering van de leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en van het vermogen relevante wetenschappelijke literatuur op te zoeken.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (een of twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

Friso Wielinga, Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam (Boom), 2009

Tot de tentamenstof behoren tevens:

Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten; Nederland sinds 1813, Amsterdam (Metz en Schilt), 2005; hoofdstukken 1 t/m 4 (te vinden op blackboard onder ‘Content’)

Reader Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis via Readeronline.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 15 december 2014, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 14 januari 2015, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 27 oktober t/m 8 december, 15.00-17.00 uur in E004 Van Steenis Gebouw , Einsteinweg 2, 2333 CC, Leiden
Donderdag 30 oktober t/m 20 november, 15.00-17.00 uur in SA41
Donderdag 27 november, 15.00-17.00 uur in E004 Van Steenis
Donderdag 4 en 11 december, 15.00-17.00 in SA41

Werkgroepen
Werkgroep 1: Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 9:00-11:00 uur in 1A12
Werkgroep 2*: Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 11:00-13:00 uur in 5B14
Werkgroep 3: Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 11:00-13:00 uur in 1A12
Werkgroep 4: Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 9.00-11.00 uur in 1A11 (behalve 11 nov in 5A41, 25 nov, 9 dec in SA23)
Werkgroep 5: Dinsdag 28 oktober en 4 november, 15:00-17:00 uur in 5B14 Dinsdag 25 november t/m 9 december in 1A01 (behalve 11 nov 1A33, 18 nov 0A28)

  • Deze werkgroep wordt helaas niet aangeboden.