Studiegids

nl en

Recht

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Het verschaffen van kennis van en inzicht in het geldende staatsrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan.
Doel: 2. Het verschaffen van kennis van en inzicht in de verhoudingen tussen juridische en politieke instituties.
Doel: 3. Het verschaffen van kennis van en inzicht in theoretische rechtvaardigingen die ten grondslag liggen aan de liberale democratie.

Inhoud: De focus zal liggen op staatsrecht als zodanig, niet zozeer op het Nederlandse staatsrecht. Centraal in het vak staan de meer algemene begrippen ‘staat’, ‘rechtsstaat’, ‘machtenscheiding’ en ‘grondrechten’. Aan de hand van een systematisch en historische analyse van deze begrippen zal getracht worden de student inzicht te verschaffen in hoe deze normatieve ideeën hun weerslag hebben gekregen in de staatsrechtelijke structuur van (een aantal) moderne liberale democratieën (met name het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Nederland). Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de dilemma’s en problemen die in de alledaagse juridische en politieke praktijk een rol spelen en die terug te voeren zijn tot deze funderende begrippen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 350 pp.

Tim Koopmans, Courts and Political Institutions, Cambridge University Press, 2003.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 19 december 2014, 09.00-12.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 16 januari 2015, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 13.00-15.00 uur in 1A20